Organizacijska struktura Biocentra zajedno sa zdravstvenim institucijama, poliklinikama, laboratorijima i ostalim pravnim subjekatima, obavlja djelatnosti informiranja, savjetovanja, istraživanja, dijagnostike i liječenja pacijenata oboljelih od  infektivnih i imunološko posredovanih bolesti, sukladno novim medicinskim, znanstvenim i iskustvenim metodama koje se primjenjuju u EU.

Cilj je svakom pacijentu omogućiti pronalaženje uzročne dijagnoze kako bi se nakon toga moglo provesti liječenje samog uzroka bolesti, umjesto primjenjivanja simptomatsikih terapija za njene posljedice.

Nakon 10 godina rada i nekoliko tisuća korisnika koji su protokolarno obavljali dijagnostičke i terapijske protokole, postigli smo značajan rezultat u informiranju i liječenju infektivnih bolesti koje se skrivaju pod raznim simptomatskim dijagnozama, za što posjedujemo konkretne medicinske dokumentacije, izjave korisnika, te medicinske ekspertize.

U svom radu koristimo konktretnu medicinsku dijagnostiku koja se provodi kroz registrirane laboratorije, bolnice i zavode za zdravstvo u zemlji i inozemstvu kako bi mogli pratiti uspješnost dijagnostike i liječenja pojedinih oboljenja.

Organizacijska struktura obuhvaća protokolarno povezane subjekte koji sudjeluju u svim fazama informiranja, dijagnostike i liječenja što uključuje i međunarodnu suradnju u više europskih država.

 

Svaka organizacijska jedinica zasebno pridonosi da se krajnjem korisniku omogući;

– INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE

– DIJAGNOSTIČKE PRETRAGE 

– LIJEČENJE UZROKA BOLESTI I KONTROLU USPJEŠNOSTI TERAPIJA

 

U radu se koriste znanstvene, medicinske i iskustvene metode dijagnostike i liječenja oboljenja, koje su prema dosadašnjim rezultatima zahvaljujući kontrolnim pretragama i praćenjima pacijenata putem medicinskih dokumentacija, na egzaktan i neosporan način dokazali maksimalnu uspješnost dijagnostičkih protokola, te kombinianih  klasičnih i komplementarnih metoda liječenja na reprezentativnom uzroku od nekoliko tisuća pacijenata.

 

Pacijent korisnik usluga na konzultacijama može dobiti:

-informacije iz znanstvenih i stručnih područja klasične i komplementarne medicine vezane za pojedine bolesti

-uvid u medicinske dokumentacije, odnodno rezultata nalaza prije i nakon provedenih protokola

– drugo liječničko mišljenje, specijalističke ekspertize, preporuke za medicinske pretrage

– informacije vezanih za dijagnostiku i liječenje, te pomoć u realizaciji istih kroz sustav laboratorija klinika i ostalih pravnih subjekata

 

Dijagnostika pojedinih oboljenja obavlja se isključivo u medicinskim ustavnovama; laboratorijima, poliklinikama i bolnicama.

 

Liječenje pojedinih bolesti klasičnim medicinskim protokolima provodi se isključivo putem sustava klinika i poliklinika, nakon obavljene dijagnostičke obrade, te izdane specijalističke ekspertize ili liječničkog mišljenja. Komplementarne terapije za pacijente u RH obavljaju se isključivo posredstvom inozemnih subjekata, koji u matičnoj zemlji imaju registriranu djelatnost za obavljanje pojedine djelatnosti.    

    

Svi sadržaji objavljeni na stranicama http://www.biocentar.eu su privatno intelektualno vlasništvo tvrtke Biocenter d.o.o., uključujući tekstualne, grafičke i ostale materijale, zaštićeni su autorskim pravima sukladno Zakonu o autorskim pravima RH. Protiv prekršitelja autorskih prava bez upozorenja biti će pokrenute pravne mjere sukladno Zakonu o autorskim pravima. Informacije na stranicama su informativne prirode i nisu namjenjene u službene medicinske svrhe, već kao iskustveni, znanstveni i istraživački materijal.

tags: biocentar zagreb, biocentar