UPUTE ZA NOVE KORISNIKE

KORISNIK usluga je fizička osoba, koja ostvaruje prava na usluge i djelatnosti klasične i komplementarne medicine propisane pravilnicima o poslovanju pojedinih zdravstvenih institucija i drugih pravnih subjekata.

 

KONZULTACIJE – za korisnike provode se u prostorima organizacijskih jedinica ili online uslugom. Svaki korisnik dobiva termin za konzultacije. Na konzultacije je potrebno donijeti kompletnu dosadašnju medicinsku dokumentaciju. ONLINE konzultacije provode se iz vlastitog doma. Za upute za online konzultacije kliknite na link: www.online-medicina.com

 

PREPORUKA ZA DIJAGNOSTIKU – nakon konzultacija pacijentu se preporučuju dijagnostičke pretrage kako bi se pokušalo pronaći uzrok oboljenja. Preporuka se piše od strane liječnika ili specijaliste iz klinika ili poliklinika.

 

MIŠELJENJA, SPECIJALISTIČKE EKSPERTIZE I SUDSKA MEDICINSKA VJEŠTAČENJA– nakon obavljene dijagnostike i uspostavljanja uzroka bolesti preporučuju se klasični ili kombinirani medicinski protokoli za liječenje uzroka bolesti.

 

PROVOĐENJE KLASIČNIH I KOMPLEMENTARNIH METODA LIJEČENJA –  korisniku se omogućava kroz organizacijske strukture  medicinskih institucija u RH i inozemnih institucija koje su registrirane za obavljanje pojedinih djelatnosti.

 

KONTROLNE PRETRAGE –  kontrolne pretrage provode se sa ciljem dokazivanja medicinskih parametara uspješnosti terapije. 

 

SLIJEDEĆA STRANICA – DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE

Svi sadržaji objavljeni na stranicama http://www.biocentar.eu su privatno intelektualno vlasništvo tvrtke Biocenter d.o.o., uključujući tekstualne, grafičke i ostale materijale, zaštićeni su autorskim pravima sukladno Zakonu o autorskim pravima RH. Protiv prekršitelja autorskih prava bez upozorenja biti će pokrenute pravne mjere sukladno Zakonu o autorskim pravima. Informacije na stranicama su informativne prirode i nisu namjenjene u službene medicinske svrhe, već kao iskustveni, znanstveni i istraživački materijal.

tags: biocentar zagreb, biocentar

%d bloggers like this: