CIJENIK USLUGA KONZULTACIJA

CIJENIK USLUGA I NAČIN PLAĆANJA

Cijenik je važeći od 01.05.2019.

images (24) KONZULTACIJE            CIJENA: 450,00 kn

Konzultacije uključuju dvije do tri konzultacije ovisno o trajanju obrade korisnika u jednokratnoj naplati usluge u iznosu od 450,00 kn.
KONZULTACIJE OBUHVAĆAJU: 
Pregled medicinske dokumentacije korisnika, uzimanje anamnestičkih podataka i trenutne kliničke slike.
Objašnjenje stanja, te davanje svih relevantnih informacija o bolesti ili stanju.
Transport uzoraka za specifične serološke pretrage u inozemne laboratorije.*
Ponovne konzultacije po završetku obrade serološkog nalaza.
Preporuka za daljnju dijagnostiku ili liječenje.
Organizacija i pomoć kod svih segmenata dijagnostike i liječenja uključeno sa djelatnostima tuzemnih i inozemnih centara, laboratorija i poliklinika.
NAČINI PLAČANJA

Konzultacije se plaćaju gotovnski (novčanicama) prilikom prvog dolaska.

Za dodatne informacije posjetite naše web stranice ili nas kontaktirajte prema uputama na stranici kontakta.
%d bloggers like this: