DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE

Dijagnostika i liječenje provode se u medicinskim institucijama i ordinacijama za komplementarnu medicinu nakon konzultacija sa stručnim djelatnikom.
Specifična diferencijalna dijagnostika i terapijski protokoli usmjereni su na liječenje UZROKA BOLESTI, sa konkretnim rezultatima i mogućnosti usporedbe rezultata prije i nakon terapije na egzaktnim medicinskim nalazima.
Za svako pojedino oboljenje možete pročitati informacije o uzroku, načinu dijagnostike, te primjeni terapije, kao i pogledati rezultate liječenja.

KARCINOM

“AUTOIMUNE BOLESTI”

%d bloggers like this: