DIJAGNOSTIKA PRIMJER 1

 

UPOZORENJE: svako kopiranje i zlouporaba sadržaja na stranici smatra se kažnjivim djelom te će biti procesuirano od strane Društva i pacijenata. Imena pacijenata i institucija nisu navedeni zbog zaštite pacijenata. Društvo Biocentar  posjeduje orginlne nalaze s kojima odgovara za istinitost sadržaja.

 

PRIMJER 1.

Pacijent: ŠIFRA 2357

 

Dijagnoza: G35 Sclerosis multiplex od 2003. godine.

Pacijentica pristupila testiranju na boreliju u Biocentru 2014 godine.

Stanje pacijenta 2014 godine nakon primjene terapija za dijagnozu MS-a u trajanju od 11 godina: kompletno nepokretna sa multiplim simptomatskim stanjem, imunokompromitirana sa višestrukim koinfekcijama, implatirnom pumpom za intratekalnu primjenu baklofena, spastičnu tetraparezu i inkonteniju urina. Testiranje 2003 provedeno za HIV, testiranje borelije nije provedeno.

 

Serološka obrada:

Serologija u nacionalnom inozemnom laboratoriju: 6.10.2014.

IMUNOBLOT IgM: POZITIVNO (VisE +, p41+, OspC3 +/-, OspcC4 +/-)

IMUNOBLOT IgG: NEGATIVNO (p41+)

Serologija Zavod za kliničku mikrobiologiju „Fran Mihaljević“ 16.10.2014. 6 DANA NAKON TESTIRANJA U INOZEMNOM LABORATORIJU

  1. burgdorferi IgM: NEGATIVNO (metoda CLIA)
  2. burgdorferi IgG: NEGATIVNO (metoda CLIA)

ZAKLJUČAK:

Na primjeru pacijenta 2357 vidljivo je da:

-GOTOVO SVI LABORATORIJI RADE ELISA TEST KAO PRIMARNI I TEK U SLUČAJU NJEGOVE POZITIVNOSTI RADI SE WB TEST KOJI JE SPECIFIČAN ZA BORELIJU.

-ELISA TEST MOŽE BITI NEGATIVAN ČAK I U SLUČAJU VIŠESTRUKO POZITIVNOG NALAZA WESTERN BLOT TESTA. 

– Kod pacijenta elisa test 6 dana nakon WB testa je negativan, na zahtjev da se ipak unatoč negativnom elisa testu napravi WB test u Zaraznoj bolnici “Fran Mihaljević”, zahtjev je odbijen s obrazloženjem da se ne može napraviti u slučaju negativnog elisa testa. 

Elisa test je nepouzdan i neosjetljiv test, te pokazuje lažno negativan nalaz u +/- 85% slučajeva. S obzirom da on isključuje mogućnost testiranja WB testom veliki broj pacijenata može ostati bez prave uzročne dijagnoze i kao i primjer pacijenta 2357 završiti u kompletno disfunkcionalnom stanju.

 

 

Svi sadržaji objavljeni na stranicama  vlasništvo su Biocentra, uključujući tekstualne, grafičke i ostale materijale, zaštićeni su autorskim pravima sukladno Zakonu o autorskim pravima RH. Protiv prekršitelja autorskih prava bez upozorenja biti će pokrenute pravne mjere sukladno Zakonu o autorskim pravima. Informacije na stranicama su informativne prirode i nisu namjenjene u službene medicinske svrhe, već kao informativni iskustveni, znanstveni i istraživački materijal.

 

%d bloggers like this: