DIJAGNOSTIKA PRIMJER 2

 

UPOZORENJE: svako kopiranje i zlouporaba sadržaja na stranici smatra se kažnjivim djelom te će biti procesuirano od strane Društva i pacijenata. Imena pacijenata i institucija nisu navedeni zbog zaštite pacijenata. Društvo Biocentar  posjeduje orginlne nalaze s kojima odgovara za istinitost sadržaja.

 

PRIMJER 1.

Pacijent: ŠIFRA 1253

Serologija Zavod za kliničku mikrobiologiju „Fran Mihaljević“ 17.08.2012. 

Borelija Burgdorferi IgM: NEGATIVNO (metoda CLIA)

Borelija burgdorferi IgG: POZITIVNO (metoda CLIA)

 

WB (western blot) Igg NEGATIVNO!!!

 

Serološka obrada:

Serologija u nacionalnom inozemnom laboratoriju: 15.11. 2012.

IMUNOBLOT IgM: POZITIVNO (p41+/-, OspC1 +/-,  OspC2 +,   OspC3 +, OspcC4 +)

IMUNOBLOT IgG: (KRITERIJSKI NEGATIVNO) (p41+/-, p100 +/-, VISE ++, OspC1 +/-,  OspC2 +/-, OspcC4 +/-)

 

 

ZAKLJUČAK: DIJAGNOSTIKA SE TREBA RADITI SA SVIM IZRAŽEMIM PROTEINIMA A DIJAGNOZU USPOSTAVITI NA TEMELJU NALAZA (KONTAKTA NA POJEDINIM PROTEINIMA, DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOSTICI, EPIDEMIOLOŠKOJ ANAMNEZI I KLINIČKOJ SLICI PACIJENTA, A NE NA TEMELJU KRITERIJSKOG NALAZA.

Na ovom nalazu imamo nekoliko vrlo indikativnih i kompromitirajućih čijenica;

  1. U zaraznoj bolnici u Zagrebu na temelju pozitivnog ELISA testa učinjen je i WB test zanimljivo unatoč tome što se radi i IGM I IGG kod pacijentice je IZRAŽENA SAMO IGG VRIJEDNOST KOJE JE KRITERIJSKI NEGATIVNA!!! U testiranju u nacionalnom laboratoriju izražena je i IGM i IGG vrijednost gdje je evidentno da je pacijentica uz gotovo kontakt na većini proteina i KRITERIJSKI POZITIVNA!!! 

Jasno postavlja se pitanje: Zašto na nalazu zarazne bolnice Fran Mihaljević nije izražena IGM vrijednost koja bi verificirala dijagnozu borelioze (jer se inače izražava na nalazima)??? Pacijentica ima dijagnozu MS-a i artritisa.

2. KRITERIJSKI TESTOVI NE POKAZUJU DA LI STE BILI INFICIRANI JER JE KRITERIJE PROIZVOĐAČA TESTA TEŠKO ZADOVOLJITI. Što ne znači da NISTE INFICIRANI. Na primjeru pacijentice možete vidjeti da unatoč kontaktu na 6 specifičnih proteina njene IGG vrijednosti su KRITERIJSKI NEGATIVNE.  

3. Večina pacijenata ima samo jedan ili nekoliko pozitivnih proteina/flagelina, što im daje kriterijsku negativnost ali to NE ZNAČI DA NEMAJU INFEKCIJU BAKTERIJOM BORELIJE. Proizvođač testa ne vidi kliničku sliku , epidemiološku anamnezu i nema diferencijalnu dijagnostiku pacijenta kojeg se testira i zato KRITERIJ TESTA  NIJE RELEVANTAN ZA USPOSTAVLJANJE DIJAGNOZE. To dokazuju i stotine dokumentacija pacijenata od kojih je liječenje provedeno na kriterijski negativne testove, a samo liječenje dovelo je do potpunog izlječenja ili poboljšanja koji su vidljivi na egzaktnim medicinskim nalazima.

 

Svi sadržaji objavljeni na stranicama  vlasništvo su Biocentra d.o.o. Ljubljana, uključujući tekstualne, grafičke i ostale materijale, zaštićeni su autorskim pravima sukladno Zakonu o autorskim pravima. Protiv prekršitelja autorskih prava bez upozorenja biti će pokrenute pravne mjere sukladno Zakonu o autorskim pravima. Informacije na stranicama su informativne prirode i nisu namjenjene u službene medicinske svrhe, već kao informativni iskustveni, znanstveni i istraživački materijal.

 

 

%d bloggers like this: