Primjer 10

UPOZORENJE: svako kopiranje i zlouporaba sadržaja na stranici smatra se kažnjivim djelom te će biti procesuirano od strane Društva i pacijenata. Imena pacijenata i institucija nisu navedeni zbog zaštite pacijenata. Društvo Biocentar  posjeduje orginlne nalaze s kojima odgovara za istinitost sadržaja.

Na primjeru pacijenta 5012 možete najbolje vidjeti i zaključiti:

-kako od čiste dijagnoze sa svim kliničkim i parakliničkim dokazima, te pozitivnim serološkim nalazima  bakterije borelije, se već postavljena dijagnoza borelioze NEGIRA nakon provedenog liječenja antibioticima.

– serološke pretrage koje su ponavljane 4 godine, nisu mjerodavan parametar uspješnosti terapije, jer PROTUTIJELA OSTAJU U KRVI CIJELI ŽIVOT i postavlja se pitanje zašto se onda ta pretraga ponavlja, kada i infektolozi iz istih institucija jasno upućuju na svojim pismima da serologija nije u korelaciji sa uspješnosti terapije.

-infekcija borelije NE MOŽE SE IZLIJEČITI SAMO PRIMJENOM ANTIBIOTIKA.

-unatoč svim pozitivnim parametrima dijagnostike koja jasno ukazuje na perzistenciju INFEKCIJE BAKTERIJE BORELIJE I VIRUSNIH KOINFEKCIJA, bez ikakvih indikacija pacijentu se indiciraju “AUTOIMUNE BOLESTI”, čijom daljnom obradom u ovom rijetkom slučaju nije dokazana “autoimuna” bolest.

-nakon što su svi parametri isključitvanja “autoimunih bolesti” bili isključeni zaključak infektologa je DA SE NIKADA NIJE NI RADILO O LAJMSKOJ BORELIOZI I TO UVJETOVANO AKO ANTIBIOTICI NE DJELUJU ONDA SE SIGURNO NE RADI O BORELIOZI.

Zaključak: Kod pacijentice se sigurno radi o boreliozi, ali nažalost antibioticima se ona ne može izliječiti. Serološki nalaz nije indikativan za nikakve parametre uspješnosti terapije. Kao što vidimo ako vas antibiotik ne “izliječi” onda nemate ni dijagnozu lajmske bolesti.

Ovaj primjer je najegzaktniji dokaz da kada imate 100% dokazan uzrok bolesti, prema SVIM kliničkim i parakliničkim parametrima, NE MOŽETE IMATI DIJAGNOZU LAJMSKE BOLESTI U RH.

 

PRIMJER 10.

Pacijent: ŠIFRA 5012

Pacijentica evidentno inficirana krpeljom sa jasno vidljivom i dijagnosticiranom erythemom migrans u lipnju 2012 godine:

 

Scan0002

___________________________________

Serološki nalaz 07/2012 je pozitivan na boreliju burgdorferi i elisa i wb metodom:

scan0004.jpg

_________________________________

Pacijentica dobiva dijagnozu lajmske bolesti i liječena je sumamedom:

scan0003.jpg

_________________________________

3 mjeseca akon terapije sumamedom wb protutijela su više izražena na kontrolnom nalazu:

scan0005

______________________________

Nakon naredna 3 mjeseca stanje pacijentice lošije, MEĐUTIM PACIJENTICA PO MIŠLJENJU INFEKTOLOGA NAKON PRIMJENE ANTIBIOTIKA NEMA VIŠE LAJMSKU BOLEST VEĆ IMA AUTOIMUNE BOLESTI, A NALAZ BORELIJE JE SADA “LAŽAN”

scan0006

______________________________

Nakon godinu dana kliničko stanje pacijentice i dalje loše SVI IMUNOLOŠKI PARAMETRI KOJIMA JE INFEKTOLOG IMPLICIRAO AUTOIMUNE BOLESTI KOD PACIJENTICE SU NEGATIVNI.

“U slučaju da se ne nađe uzrok tegoba terapiju provesti doksiciklinom empirijski, UKOLIKO TERAPIJA BUDE BEZ ODGOVORA ONDA SE SIGURNO NE RADI O BORELIOZI, ŠTO JE I NA TEMELJU DOSADAŠNJIH PODATAKA VRLO MALO VJEROJATNO).

scan0007

_____________________________

Serološki nalaz 3 mjesec 2016, 4 godine nakon infekcije.

scan0008.jpg

 

%d bloggers like this: