PRIMJER 4

UPOZORENJE: svako kopiranje i zlouporaba sadržaja na stranici smatra se kažnjivim djelom te će biti procesuirano od strane Društva i pacijenata. Imena pacijenata i institucija nisu navedeni zbog zaštite pacijenata i institucija. Društvo Biocentar International posjeduje orginlne nalaze s kojima odgovara za istinitost sadržaja.

Pacijent 627

Pacijent 2010 godine ima dijagnoze;

Uvetitis, Vasculitis, Oedema

 

VERIFICIRANI POZITIVAN SEROLOŠKI NALAZ NA B. BURGDORFERI. U otpusnom pismu iste godine pište da “opisivane lezije endokranijski i na razni cervikalne medule morfološki odgovaraju deminijelizacijama, najvjerojatnije u sklopu Lyme neuroboreioze, a dif. dg. u obzir dolazi i demijelezacija tipa MS.”

Unatoč pozitivnom nalazu na boreliju burgdorferi pacijentica 2011 godine dobiva dijagnozu MS-A.

Pacijentica je provela terapiju za lajmsku bolest kroz organizacijske strukture Biocentra. Nakon terapije pacijentica je izliječena što pokazuje i kontrolna magnetna rezonanca nakon 5 godina od provedene terapije.

Uspostavom pravilne (a ne simptomatske dijagnoze MS-a) te pravilnim kombiniranim pristupom liječenju stotine pacijenata koji su slijedili njen primjer danas nemaju zdravstvenih problema.

 

Dijagnoze i pozitivni nalazi na boreliju

 

Mišljenje neurologa iz 2010 godine, gdje na temelju unatoč već postavljene neuroborelioze implicira na dijagnozu MS-a

 

Dobivena dijagnoza MS-a 2011 godine unatoč svim nalazima koji verificiraju neuroboreliozu.

 

NAKON LIJEČENJA BORELIOZE, A NE MULTIPLE SKLEROZE 5 GODINA NAKON TERAPIJE NALAZ MAGNETNE REZONANCE 2016.

“…položajem, formom i veličinom u kontrolnom periodu bez promjene… postkontrasno ne doazi do imbibicije u smislu aktivacije starih lezija, ne nalazi se novonastalih lezija,. Ostali nalazi vratne kralježnice u kontrolnom periodu bez promjene.”

 

Zaključak: stotine pacijenata sa raznim simptomatskim dijagnozama unatoč dokazanoj boreliozi i u RH dobivali su razne “simptomatske” dijagnoze, u slučajevima neuroborelioze najčešće neuritis, multipla skleroza i parkinsonova bolest. Kod svih pacijenata EVIDENTIRANO JE PRISUSTVO BAKTERIJE BORELIJE, te oni koji su je na vrijeme liječili NA ISPRAVAN NAČIN nisu imali težih kasnijih posljedica.
%d bloggers like this: