PRIMJER 5

UPOZORENJE: svako kopiranje i zlouporaba sadržaja na stranici smatra se kažnjivim djelom te će biti procesuirano od strane Društva i pacijenata. Imena pacijenata i institucija nisu navedeni zbog zaštite pacijenata i institucija. Društvo Biocentar International posjeduje orginlne nalaze s kojima odgovara za istinitost sadržaja.

 

Pacijent: 4270

dg: Multipla sleroza

Serološki nalaz zarazna bolnica “Fran Mihaljević”

B. burgdorferi IgG CLIA : POZITIVNO

B. burgdorferi IgG WB: POZITIVNO

Paijentica sa verificiranim pozitivnim nalazom na boreliju i na ELISA i na WB testu. Neurolog na kontrolnom pregedu piše:

“Serologija na viruse CNS-a i B. burgdorferi – u serumu sve negativno”

 

POZITIVAN SEROLOŠKI NALAZ I ELISA I WB TESTA NA BORELIJU BURGDORFERI u Zaraznoj bolnici “Fran Mihaljević”

 

MIŠLJENJE NEUROLOGA KOJI NA TEMELJU POZITINOG SEROLOŠKOG NALAZA PIŠE DA JE SEROLOGIJA PACIJENTICE NEGATIVNA

 

ZAKLJUČAK:

Neurolozi, infektolozi i ostali liječnici ne priznaju nalaze rađene u inozemstvu. Očito je da ne priznaju niti one koje rade u svojim referentnim laboratorijima.

Na primjeru pacijentice evidentno se vidi da je nalaz i ELISE I WB-a pozitivan u IgG-u, no bez obzira na to neurolog piše da je u serumu borelija negativna. Vjeorjatno zato što pacijentica ima dijagnozu multiple skleroze.

 

 

 

Svi sadržaji objavljeni na stranicama  vlasništvo su Biocentra, uključujući tekstualne, grafičke i ostale materijale, zaštićeni su autorskim pravima sukladno Zakonu o autorskim pravima RH. Protiv prekršitelja autorskih prava bez upozorenja biti će pokrenute pravne mjere sukladno Zakonu o autorskim pravima. Informacije na stranicama su informativne prirode i nisu namjenjene u službene medicinske svrhe, već kao informativni iskustveni, znanstveni i istraživački materijal.

%d bloggers like this: