TESTIRANJE LAJMSKE BORELIOZE

Ukoliko se bakterija borelije uključuje ili isključuje kao uzrok bolesti ili stanja KLJUČNO JE OBAVITI PRECIZNO I ADEKVATNO TESTIRANJE TE INTERPRETACIJU NALAZA, s obzirom da će daljnje liječenje ovisiti o uzroku, a ukoliko se on ispravno ne dijagnosticira mogu se primjenjivati kontraindicirane terapije koje će pogoršati zdravstveno stanje pacijenta.
Testiranje bakterije borelije može se provesti na nekoliko testova; ELISA TEST, Imunoenzimski test i WB (western blot test) ili imunoblot test. Cijene pojedinih testova ovise o KVALITETI i načinu provođenja samog testiranja, tako da jeftini testovi nikako nisu preporučljivi jer su većinom lažno negativni i ukoliko se njima isključi realno stanje infekcije borelijom posljedice su multiple i često nepovratne. Niti negativan nalaz ne znači da niste inficirani.

 

  1. ELISA TEST je najnepouzdaniji test koji u 85% slučajeva daje lažno negativan rezultat. Takav test provodi se u svim državnim institucijama u RH i prema informaciji koju smo dobili u referentnoj instituciji, jedini kriterij za nabavku reagensa je cijena koja mora biti najjeftinija.  Ukoliko je ELISA test negativan, potvrdni test WB se dalje ne radi, pa stoga ne čudi da imamo godišnje prijavljenih tek stotinjak slučajeva lajmske bolesti, a s druge strane tisuće oboljelih od “autoimunih” i ostalih bolesti. ELISA test sigurno nije adekvatan test iako ga i u državnim i u privatnim laboratorijima koriste kao prvi test, a ukoliko je pozitivan tek onda se radi WB test.
PRIMJER LAŽNO NEGATIVNOG ELISA TESTA U KOMPARACIJI SA WB TESTOM POGLEDAJTE OVDJE. (klikni na link)

 

2. Imunoenzumski test se gotovo više nigdje ne koristi iako je davao pozitivne indikacije kod pacijenata za razliku od ELISA testa. Međutim kao i ELISA TEST nije pouzdana dijagnostika.

 

3. WB Western Blot test je jedini pouzdani test na boreliozu ukoliko se radi sa screeningom na provjerenom reagensu i sa SVIM IZRAŽENIM PROTEINIMA (p100 – protein 100 (B.afzelii); BmpA – 39 kd protein (B.afzelii); OspC3 – površinski protein(B. garinii); p18c – površinski protein (B. bavariensis)VIsE – fuzijski protein ; OspA – površinski protein (B. afzelii) ; OspC4 – površinski protein (B. spielmanii) ; p18d – površinski protein (B. garinii 2) ; p58 – protein 58 (B. garinii) ; OspC1 – površinski protein (B. b. s. s.) ; p18a – površinski protein (B. b. s. s.) ; p18e – površinski protein (B. speilmanii) ; p41 – flagelin (B. burgdorferi senso stricto) ; OspC2 – površinski protein (B. afzelli) ; p18b – površinski protein (B. afzelli).
ISTI PROTEINI TREBAJU BITI NA NALAZU POJEDINAČNO IZRAŽENI U IGM-U I IGG-U kako bi se vidjela prisutnost svakog protutijela posebno. Takav nalaz radimo u Biocentru. Nažalost u našim referentnim institucijama dobiti ćete samo WB test izražen POZITIVNO ili NEGATIVNO odnosno bez obzira da li ste bili u kontaktu sa bakterijom u slučaju da ne zadovoljavate izrazito visoke kriterije proizvođača testa nalaz će vam biti negativan bez obzira što imate infekciju.

 

PRIMJER IZRAŽAVANJA WB TESTA SA KRITERIJIMA U ZARAZNOJ BOLNICI I SA KRITERIJIMA UZ POJEDINAČNE PROTEINE U NACIONALNOM LABORATORIJU POGLEDAJTE OVDJE (klikni na link)

 

Putem WB testa sa izraženim proteinima možemo vidjeti da li je pacijent bio u kontaktu sa bakterijom ili ne, odnosno da li postoji kontakt NA BILO KOJEM OD POJEDINIH PROTEINA jer se kriterijski pozitivan test može dobiti u manje od 5% slučajeva, što ne znači da niste inficirani. 
Nakon obavljene dijagnostike na boreliju potrebno je obraditi anamnestičke podatke, uzeti u obzir kliničku sliku pacijenta i postojeću medicinsku dokumentaciju, te učiniti i dodatnu diferencijalnu dijagnostiku sa imunološkim i koinfektivnim infektološkim pretragama kako bi se moglo pravilno USMJERITI LIJEČENJE I PRATITI USPJEŠNOST TERAPIJE.
Treba napomenuti da rezultati pretrage ovise i o duljini infekcije – kod kronične infekcije biti će izražen manji broj proteina, kao i kod primjene kortikosteroida koji ostavljaju mogućnost manju od 15% da se pronađu specifični proteini.
Pacijenti iz RH mogu se testirati nakon kontultacija i pregleda medicinske dokumentacije. Serum se vadi u laboratoriju u Zagrebu, a transport seruma do nacionalnog inozemnog laboratorija je za Korisnike Društva besplatan. Samo kroz Društvo ostvarujete pravo na beskriterijski test. Za sve informacije obratite se na kontakt broj.

 

%d bloggers like this: