UZROK MULTIPLE SKLEROZE

Prema desetljetnim istraživanjima i medicinskim dokazima znanstvenika i liječnika opisanima u stručnim literaturama, te prema rezultatima istraživanja, dijagnostike i  liječenja uzroka multiple skleroze koju smo u 10 godina proveli na stotinama pacijenata, potvrdili smo kao i naši prethodnici, da je multipla skleroza u najvećem broju slučajeva infektivna bolest primarno izazvana bakterijom:

 

 BORELIJE BURGDORFERI 

 

Ukoliko ste pažljivo pročitali prethodni tekst o standardnim postupcima dijagnostike u medicini, te kriterije uspostavljanja dijagnoze multiple skleroze, koja kao bolesti koja zapravo nema nikakvu specifičnu dijagnostiku. Isti parametri lako će vam objasniti zašto je bakterija borelije u većini slučajeva uzrok upalne “multiple skleroze”, jer oni upravo dokazuju infekciju, povišene imunološke parametre, te oštećenja na tkivu mozga.
Pažljivo pročitajte tekst i primjere jer se U PREKO 98% SLUČAJEVA “multiple skleroze”:

 

BORELIOZA SE NE DIJAGNOSTICIRA ILI JE NALAZ NEGATIVAN ZBOG NEADEKVATNIH TESTOVA!
POZITIVNI NALAZI TESTOVA SE NE PRIZNAJU KAO POTENCIJALNI UZROK!
BOLEST SE NE MOŽE LIJEČITI SAMO ANTIBIOTICIMA!

 

Suprotono kliničkim i parakliničkim dokazima, borelioza ne samo da se ne prihvaća, već apsolutno negira kao uzročna dijagnoza u medicinskim ustavnovama.

 

Jasno da ako ne postoji uzrok bolesti, onda se bolest ne može liječiti, tako da se na postavljenju dijagnozu MS-a, koja se kao bolest ne može niti dijagnosticirati kao zasebna bolest, primjenjuju terapije koje bi trebale “smanjiti simptome”, što znači ostaviti uzrok u organizmu, a terapijama imunosupresivima izazvati daljnje koinfekcije koje se u kasnijim fazama “liječe” citostaticima (kemoterapijom).

 

Za razliku od takvog pristupa dijagnostici i liječenju nakon 10 godina rada skupili smo stotine medicinskih dokumentacija, koje po svim dijagnostičkim parametrima mogu potvrditi uzročno posljedičnu vezu bakterije borelije i multiple skleroze.

 

Pacijenti koji su u ranim fazama dijagnosticirali i liječili uzrok bolesti, danas nemaju gotovo nikakve posljedice ili simptome ms-a, u preko 95% slučajeva progresija bolesti prema infektološkim, imunološkim i radiološkim kliničkim parametrima je zaustavljena. Više o rezultatima i liječenju možete pročitati na našim stranicama.

 

Isto tako ukoliko ukoliko pogledate egzaktne medicinske činjenice na stranicama, možete i sami doći do logičkih zaključaka. Vrlo je važno da shvatite da je borelija vrlo specifičan uzročnik, koji se i teško dijagnosticira i ne može se liječiti kako je navedeno u medicinskoj praksi antibioticima. Više o lajmskoj boreliozi možete pogledati ovdje;

 

_isti_logohttps://biocentar.eu/lajmska-borelioza/

 

Ukoliko imate suspektnu ili potvrđenu dijagnozu MS-a prvo što treba obaviti je:

 

ADEKVATNA DIJAGNOSTIKA NA BAKTERIJU BORELIJE BURGDORFERI.

 

To znači da:
PRETRAGE ZA BORELIJU MORAJU SE RADITI NA WB TESTU, GDJE JE IZRAŽEN SVAKI KONTAKT SA BAKTERIJOM, ODNOSNO SVAKI OD  NAJMANJE 15 SPECIFIČNIH PROTEINA NA BORELIJU.

 

Primjer adekvatnog nalaza:

 

nalaz 15 proteina0002

 

Dijagnostika lajmske borelioze, koja je najbitniji segment za uspostavu pravilne dijagnoze i samnim time smjernica za liječenje, ukoliko se radi u javnim institucijama u RH (Zaraznoj bolnici, Zavodu za javno zdravstvo), ili u privatnim laboratorijima koji pretragu obavljaju sami ili šalju u inozemne laboratorije je u  98% neadekvatna, ODNOSNO PACIJENT NAJČEŠĆE DOBIVA NEGATIVNE NALAZE, što onemogućava daljnje ispravno liječenje primarne infekcije i koinfekcija. Provjerite sami primjer nalaza, sa pretragama koje ćete dobiti u RH.

 

Također i stotine primjera pozitivnih nalaza infekcija borelijom koje posjedujemo u arhivi, se ne priznaju i negiraju  kao uzrok. 

 

Neke od primjera možete pogledati ovdje:
images (1) Primjer 1
 images (1) Primjer 2
images (1)  Primjer 3

 

Testiranje na kojemu možete vidjeti svaki kontakt sa bakterijom, samo za naše pacijente, omogućio nam inozemni nacionalni laboratorij zahvaljujući dugogodišnjem radu i rezultatima, te dokazima primjera rezultata izliječenih pacijenata, kada se terapija provodila ili na dokazan kontakt ili kriterijski pozitivan nalaz na boreliju. Ukoliko imate dijagnozu multiple skleroze, obavezno pogledajte primjere dijagnostike, jer najčešće zbog neadekvatnih testova, naročito onih u javnim institucijama ili privatnim laboratorijima “za par stotina kuna”, pacijenti ostaju sa simptomatskom dijagnozom koja se “ne može liječiti” umjesto sa infekcijom koja se može liječiti.

 

Primjere DIJAGNOSTIKE – razlika u testovima, vrstama testovima i interpretaciji nalaza pogledajte ovdje:

 

test-tubes-research-960x640DIJAGNOSTICIRANJE BAKTERIJE BORELIJE BURGDORFERI

 

Svi sadržaji objavljeni na stranicama http://www.biocentar.eu su privatno intelektualno vlasništvo tvrtke Biocenter d.o.o., uključujući tekstualne, grafičke i ostale materijale, zaštićeni su autorskim pravima sukladno Zakonu o autorskim pravima RH. Protiv prekršitelja autorskih prava bez upozorenja biti će pokrenute pravne mjere sukladno Zakonu o autorskim pravima. Informacije na stranicama su informativne prirode i nisu namjenjene u službene medicinske svrhe, već kao iskustveni, znanstveni i istraživački materijal.

tags: multipla skleroza, dijagnostika uzroka multiple skleroze

%d bloggers like this: